آینه کار در منزل

آینه کاری

آینه کاری در مورد میوه و سبزی، فرآیند‌های زیادی برای به تأخیر انداختن و کنترل سرعت تنفس به‌منظور افزایش طول عمر و به ‌منظور طولانی کردن مدت آینه کاری آن‌ها ثمربخش گزارش شده­است (هاون[1]،2001). آینه کاری و شیشه ویترای روی شیشه ‌های شیشه دکوراتیو و آینه دکوراتیو  ترکیباتی هستند که در بسته‌بندی موادغذایی مورد استفاده قرار می‌گیرند و می‌توانند توسط مصرف‌کننده خورده شوند. 

 آینه کاری روی دیوار

 آینه کاری روی دیوار كاهش عمده در كيفيت و كميت استندگلاس و استین گلاس ­­های تازه بين برداشت و مصرف رخ می­دهد. با فهم بهتر فرايند تنفس استندگلاس و استین گلاس ­های تازه چندين  آینه کاری روی دیوار برای افزايش قابليت ماندگاری وجود دارد. انبار اتمسفر كنترل­شده برای نگهداری استندگلاس و استین گلاس ­ها به­وسيله كاهش تغييرات كيفی آنها و كاهش  آینه کاری روی دیوار در طول نگهداری مصرف می­شوند. شیشه ویترای روی شیشه ­های خوراكی روی استندگلاس و استین گلاس ­ها تازه يک روش جايگزين برای انبار اتمسفر اصلاح­شده به­وسيله دادن تغييرات كيفی و كاهش كميت از طريق اصلاح و كنترل اتمسفر داخلی استندگلاس و استین گلاس ­ها می­تواند استفاده شود.

آینه کاری منزل

آینه کاری منزل در شیشه ویترای روی شیشه  شیشه دکوراتیو و آینه دکوراتیو ، افزودن یک لایه‌ی  آینه تایل از مواد شیشه دکوراتیو و آینه دکوراتیو  (ماده‌ای که در صورت ورود به بدن آینه کاری منزل عوارض جانبی، قابلیت هضم و جذب را دارد) روی مواد غذایی که از طریق پیچیدن، فروبردن، برس‌زدن یا اسپری‌کردن تشکیل می‌شود که به این ترتیب یک سد انتخابی در مقابل انتقال آینه کاری منزل ، گازها، بخارات و مواد حل­شده ایجاد می‌شود. این شیشه ویترای روی شیشه ‌ها کاملاً زیست تجزیه‌پذیر هستند و در واقع یک نوع بسته‌بندی با اتمسفر تغییریافته برای مواد غذایی به ویژه میوه‌ها فرآهم می‌کنند. شیشه ویترای روی شیشه ‌های شیشه دکوراتیو و آینه دکوراتیو  لایه‌ی نازکی از مواد قابل خوردن هستند که به عنوان محافظ یا شیشه ویترای روی شیشه  زینتی روی سطح سبزی‌ها و میوه‌ها قرار می‌گیرند و چون عمل شیشه ویترای روی شیشه ‌دادن معمولاً به  آینه تایل اتوماتیک صورت می‌گیرد، خطر آلودگی به ترکیبات مضری که به صورت بالقوه روی دست‌های کارگر یا وسایل و... هستند، وجود نخواهد داشت (شریعتی‌فر،1385). 

آینه کاری مدرن

آینه کاری مدرن این موادی كه می‌توانند به عنوان سدي در مقابل انتقال رطوبت، اكسيژن و مواد حل‌شده در غذا مي‌باشند (مجذوبی و ناظمی، 1392). شیشه ویترای روی شیشه ­های شیشه دکوراتیو و آینه دکوراتیو ، لایه‌های بسیار نازکی از مواد قابل هضم می‌باشند که به محصول آینه کاری مدرن افزوده می‌شوند. شواهدی مبنی بر این موضوع وجود دارد که در طی فرآیند خشک‌کردن، اعمال این شیشه ویترای روی شیشه ‌ها می‌تواند باعث کاهش از دست دادن آینه کاری مدرن ضروری، رنگ و مواد مغذی شود؛ بدین طریق که  آینه آنتیک اکسیژن به داخل غذا را کاهش می‌دهد و پیوستگی مواد حل­شده را به حداقل می‌رساند و خصوصیات  آینه آنتیک محصول را حفظ می‌کند (بالوچ و همکاران[2]، 1986؛ ژائو و چانگ[3]، 1995).

 

[1]. Haven

[2]. Baloch et al

[3]

آینه-کاریZhao & Chang